تائوتِ چینگ با دائو دِ چینگ - ماساژ رویایی
پرش به محتوا

تائوتِ چینگ با دائو دِ چینگ

قسمت اول

تائوتِ چینگ با دائو دِ چینگ، یک متن کهن چینی با قدمتی بیش از 2000 سال است. این اثر کوتاه اما بسیار ژرف، در طول سالیان، بر فرهنگ، تمدن و اندیشه ی چینیان و بسیاری از کشورهای مرتبط با آن ها تاثیر بسیار عمیقی گذارده است، به طوری که بسیاری آن را روح و جان چینیان نامیده اند. تائو که به معنای «راه» و «طریقت» است، عصاره و مفهوم اصلی تائوتِ چینگ می باشد و سرچشمه ی اندیشه و مکتب تائوئیسم.

نگارش تائوتِ چینگ کهن را به لائوتزو یا لائو دزو نسبت می دهند که در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح و هم زمان با کنفوسیوس می زیسته است. لائو تزو که به معنای مرشد و یا استاد پیر است، لقبی بوده که به این فرزانه ی چینی داده اند. براساس مدارک تاریخی، او تاریخ نگار و کتاب دار دربار امپراطوری جو بوده و آن چه از او باقی مانده همین کتاب است؛ راهنمای هنر زندگی و خرد ناب ….

همچنین در روایات آمده که لائو تزو به دلیل زندگی ای ساده و هماهنگ با طبیعت که همانا پیام تائوست، عمری دراز در حدود 160 تا 200 سال داشته است.

لازم به ذکر است که متن چینی تائو ت چینگ، متنی پر راز و رمز می باشد، به طوری که در ترجمه های مختلف آن، تفسیرها و برداشت های متفاوتی دیده می شود. اما ترجمه ی فارسی تائوتِ چینگ ین کتاب از ترجمه ی انگلیسی برگردانده شده و مترجم انگلیسی، برداشتی امروزی و به دور از استعاره های متن اصلی داشته که طبیعتا به ترجمه فارسی هم منتقل شده است.

تائوتِ چینگ با دائو دِ چینگ
تائوتِ چینگ با دائو دِ چینگ

در تائوتِ چینگ آمده

وقتی مردم برخی چیزها را زیبا می دانند

چیزهای دیگر زشت می شوند.

وقتی مردم برخی چیزها را خوب می دانند

چیزهای دیگر بد می شوند.

بودن و نبودن یکدیگر را می آفرینند.

سخت و ساده یکدیگر را پشتیبانند.

بلند و کوتاه یکدیگر را تعریف می کنند.

پستی و بلندی به یکدیگر وابسته اند.

قبل و بعد به دنبال هم می آیند.

بنابراین فرزانه تائوتِ چینگ

بدون انجام دادن کاری عمل می کند

و بدون به زبان آوردن کلمه ای آموزش می دهد.

اتفاقات رخ میدهند و او به آن ها اجازه ی روی دادن می دهد،

موارد مختلف ناپدید می شوند و او به آن ها اجازه ی از بین رفتن می دهد

او دارد بدون آن که مالک چیزی باشد.

عمل می کند، بدون آن که انتظاری داشته باشد.

وقتی کارش به اتمام می رسد، آن را فراموش می کند.

به همین دلیل برای همیشه جاوید باقی می ماند.

ادامه دارد ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.