حرکات اصلاحی زانو - ماساژ رویایی
پرش به محتوا

حرکات اصلاحی زانو

حرکت اصلاحی زانو صاف کردن و بالا آوردن پا

حرکات اصلاحی برای مشکلات مفصل زانو دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- مشکلات مفصلی زانو هم چون:

الف: پارگی و آسیب‌های وارده به لیگامانی
ب: پارگی و کشیدگی های تاندونی
پ: پارگی و آسیب های وارده به منیسک
ت: کندرومالاتسی
ث: آرتروز زانو

2- مشکلات ساختاری زانو هم چون:

الف: زانوی ضربدری (ژنوواروم)
ب: زانوی پرانتزی ( ژنو والگوم)
پ: زانوی خم به عقب
ت: زانو خم شده

حرکات اصلاحی زانو
حرکات اصلاحی زانو

صاف کردن و بالا آوردن پا

شما باید فشار ناشی از این تمرین را بیشتر از همه در قسمت جلوی ران خود احساس کنید.

به پشت دراز بکشید و یکی از زانوهای خودتان را خم کنید و زانوی دیگرتان صاف باشد. عضلات ران پایی
که صاف است را منقبض کنید و پای خود را به سمت بالا بکشید، تا جایی که پای شما در حد 30 سانتی متر از زمین فاصله داشته باشد. این حالت را برای 3 تا 5 ثانیه نگه دارید و سپس پای خود را به آرامی ‌پایین بیاورید. این تمرین را برای پای دیگر تکرار کنید.

بایدها: سعی کنید بالاتنه‌ی شما در حالتی ریلکس باشد، در هنگام بالا آوردن پا، عضلات شکم خود را منقبض کنید تا کمر شما نسبت به زمین کاملا صاف باشد.
نباید‌ها: کمر خود را قوس ندهید. پای خود را با یک حرکت سریع و ناگهانی و تا ارتفاع زیاد، بالا نبرید.

حرکت اصلاحی زانو صاف کردن و بالا آوردن پا
حرکت اصلاحی زانو صاف کردن و بالا آوردن پا

نشستن روی یک پا

شما باید فشار ناشی از این تمرین را درقسمت جلو و پشت ران، لگن و باسن خود احساس کنید.

دو صندلی در دوطرف خود قرار دهید تا بتوانید به کمک آنها تعادل خودتان را حفظ کنید. یکی از پاهایتان را به آرامی ‌به سمت جلو بالا بیاورید. وزنتان را روی پای دیگر بیاندازید و به آرامی ‌به اندازه چند سانتیمتر زانویتان را خم کنید و در این حین وزن بدنتان را روی پاشنه‌ی پایی که روی زمین قرار دارد منتقل کنید. این حالت را برای 3 تا 5 ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی ‌به حالت اولیه (ایستاده) بازگردید. این حرکت را برای پای دیگر نیز تکرار کنید.

باید‌ها: می‌توانید یک صندلی در پشت سر خود قرار دهید و بعد از اتمام هر تکرار روی صندلی بنشینید.
نباید‌ها: اجازه ندهید در هنگام خم کردن زانو، سر زانو از نوک پنجه‌ی پای شما جلوتر باشد (سر زانو باید هم‌راستا یا عقب‌تر از پنجه‌ی پا باشد)

حرکت اصلاحی زانو
حرکت اصلاحی زانو

انقباض عضلات همسترینگ

شما باید فشار ناشی از این تمرین را در عضلات پشت ران خود احساس کنید.

پشت یک صندلی بایستید و تکیه‌گاه آن را برای حفظ تعادل در دست بگیرید. وزن خود را روی یکی از پاهایتان بیاندازید و زانوی پای دیگر را خم کنید به نحوی که پاشنه‌ی پای شما به سمت باسن نزدیک شود. این حالت را برای 3 تا 5 ثانیه نگه دارید به آرامی ‌پای خودتان را پایین بیاورید. همین حرکت را برای پای دیگر نیز تکرار کنید.

باید‌ها: زانوهای خود را نزدیک به هم نگه دارید.
نبایدها: زانوی پایی که روی زمین قرار دارد را قفل نکنید. زانوی پایی که خم شده است را بیشتر از 90 درجه خم نکنید.

حرکت اصلاحی زانو انقباض عضلات همسترینگ
حرکت اصلاحی زانو انقباض عضلات همسترینگ
حرکت اصلاحی زانو انقباض عضلات همسترینگ
حرکت اصلاحی زانو انقباض عضلات همسترینگ

تمرینات ثبات و تعادل مفصل زانو

شما باید فشار ناشی از این تمرین را در تمامی ‌قسمت‌های ران پا، لگن و باسن خود احساس کنید.

بایستید و برای حفظ تعادل خود دسته‌ی یک صندلی را بگیرید. به آرامی ‌یکی از پاهای خود را بالا بیاورید و وزن خود را روی پای دیگر منتقل کنید. عضلات ران خود را در پایی که بالا آورده‌اید منقبض کنید و به آرامی ‌پای خود را به سمت جهت‌هایی که در شکل نشان داده شده است (دو شکل اول)، حرکت دهید.

هر حالت را برای 3 تا 5 ثانیه نگه دارید. به آرامی ‌پای خود را به حالت اولیه برگردانید. 90 درجه بدن خود را بچرخانید تا بتوانید سری بعدی تمرین (دو شکل بعدی) را انجام دهید.

باید‌ها: بر روی پایی که روی زمین قرار دارد تمرکز داشته باشید، این پای شما نیز به اندازه‌ی پایی که در حرکت است، تحت فشار قرار دارد.
نباید‌ها: زانوی پایی که روی زمین قرار دارد را قفل نکنید. به کمر خود قوس ندهید و در حین انجام تمرین، کمر خود را در سمت جهت‌های مخالف متمایل نکنید.

حرکات اصلاحی زانو - ثبات و تعادل مفاصل زانو
حرکات اصلاحی زانو – ثبات و تعادل مفاصل زانو
حرکات اصلاحی زانو - ثبات و تعادل مفاصل زانو
حرکات اصلاحی زانو – ثبات و تعادل مفاصل زانو
حرکات اصلاحی زانو - ثبات و تعادل مفاصل زانو
حرکات اصلاحی زانو – ثبات و تعادل مفاصل زانو
حرکات اصلاحی زانو - ثبات و تعادل مفاصل زانو
حرکات اصلاحی زانو – ثبات و تعادل مفاصل زانو

تمرین اسکات با حالت تکیه به دیوار

تمرین اسکات با حالت تکیه به دیوار

شما باید فشار ناشی از این تمرین را بیشتر در عضلات جلوی ران خود احساس کنید.

پشت به دیوار بایستید، در حالی که سر، کمر و لگن شما به دیوار تکیه دارد. پاهای خود را در حدود 60 سانتی‌متر از دیوار فاصله دهید و پاهای خود را به اندازه عرض لگن خود از هم دیگر فاصله دهید. در حالی که همچنان به دیوار تکیه داده‌اید، به آرامی ‌زانوهای خود را خم کنید تا جایی که تقریبا بدن شما در حالت مشابهِ نشسته روی صندلی قرار بگیرد. این حالت را برای 5 تا 10 ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی ‌به حالت اولیه بازگردید. حرکت را تکرار کنید.

باید‌ها: عضلات شکم خود را منقبض نگه دارید به تدریج که عضلات شما قوی‌تر می‌شود، مدت زمان نگه داشتن حرکت درحالت نشسته را افزایش دهید.
نبایدها: به اندازه‌ای زانوهای خودتان را خم نکنید که لگن شما پایین‌تر از زانوهای شما باشد. اجازه ندهید زانوهای شما از راستای نوک انگشتان پای شما جلوتر قرار گیرد.

حرکات اصلاحی زانو - اسکات با حالت تکیه به دیوار
حرکات اصلاحی زانو – اسکات با حالت تکیه به دیوار
حرکات اصلاحی زانو - اسکات با حالت تکیه به دیوار
حرکات اصلاحی زانو – اسکات با حالت تکیه به دیوار

بالا رفتن از پله

در انجام این تمرین شما باید فشارهای وارده به قسمت های جلو و پشت ران، لگن و باسن خود احساس کنید.

از یک چهار پایه یا استپ ورزشی با ارتفاع حدود 15 سانتیمتراستفاده کنید. با یک پا روی استپ بروید و پای دیگر را بگذارید که بالاتر از زمین بمانید و در کنار استپ معلق باشد. این حالت را برای سه تا پنج ثانیه نگه دارید. به آرامی ‌پای معلق را به زمین نزدیک کنید و روی زمین قرار دهید و سپس پایی که روی استپ قرار داشت را نیز روی زمین بگذارید. این حرکت را چند بار تکرار کنید و سپس برای پای دیگر هم انجام دهید.

باید‌ها: مطمئن شوید که وقتی روی استپ قدم می‌گذارید، کف پای شما به طور کامل روی استپ قرار گرفته باشد.
نباید‌ها: زانوی پایی که روی استپ قرار دارد را قفل نکنید.

حرکات اصلاحی پا و زانو - بالا رفتن از پله
حرکات اصلاحی پا و زانو – بالا رفتن از پله
حرکات اصلاحی پا و زانو - بالا رفتن از پله
حرکات اصلاحی پا و زانو – بالا رفتن از پله
حرکات اصلاحی پا و زانو - بالا رفتن از پله
حرکات اصلاحی پا و زانو – بالا رفتن از پله
حرکات اصلاحی پا و زانو - بالا رفتن از پله
حرکات اصلاحی پا و زانو – بالا رفتن از پله

نمونه هایی از تمرینات کششی برای مفصل زانو

کشش عضلات چهار سر ران

شما باید کشش حاصل از این تمرین را در عضلات جلوی ران خود احساس کنید.
بایستید و برای حفظ تعادل خود، دسته‌ی یک صندلی را بگیرید یا دست خود را به دیوار تکیه دهید. یکی از پاهای خود را بالا بیاورید، به طوری که پاشنه‌ی پای شما به باسن شما نزدیک شود. مچ پای خود را با دستتان بگیرید و با کمک دستتان، پاشنه‌ی پای خود را تا جای ممکن به باسن خود نزدیک‌تر کنید. این حالت را برای 30 ثانیه نگه دارید.

باید‌ها: زانوهای خود را نزدیک به هم نگه دارید (پاهای خود را جفت کنید). زمانی که کشش را در عضلات خود احساس کردید از بیشتر کشیدن پای خود خودداری کنید.
نباید‌ها: کمر خود را نچرخانید و خم نکنید.

حرکات اصلاحی زانو و پا - تمرینات کششی برای مفصل زانو
حرکات اصلاحی زانو و پا – تمرینات کششی برای مفصل زانو

کشش عضلات همسترینگ

شما باید کشش حاصل از این حرکت را در عضلات پشت ران و در پشت زانوی خود احساس کنید.

بنشینید و هر دوپای خود را دراز کنید. پاهای شما باید در حالت ریلکس و خنثی باشند (لازم نیست نوک انگشتان پا به سمت جلو یا عقب باشند). کف دو دست خود را روی زمین و در دوطرف پاهای خود بگذارید و سعی کنید دستان خود را روی زمین بکشید و به مچ پاهای خود نزدیک کنید. این حالت را برای 30 ثانیه نگه دارید.

بایدها:قفسه سینه خود را باز نگه دارید (شانه‌های شما به سمت جلو جمع نشوند) و کمر خود را تا جای ممکن صاف و کشیده نگه دارید. هنگام خم شدن از ناحیه لگن خم شوید. زمانی که کشش را در عضلات همسترینگ و پشت زنو احساس کردید، کشیدن دست‌ها به سمت جلو را متوقف کنید.

نباید‌ها:کمر خود را خم نکنید و سعی نکنید صورتتان را به زانوهایتان نزدیک کنید. زانوهای خود را قفل نکنید

حرکات اصلاحی زانو و پا - کشش عضلات همسترینگ
حرکات اصلاحی زانو و پا – کشش عضلات همسترینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.