زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن - ماساژ رویایی
پرش به محتوا

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

زانوی ضربدری

زانوي ضربدري نوعي تغيير شكل زاويه اي در اندام تحتاني است كه معمولاً در طول دوران كودكي بين سنين 2 تا 6 سال ديده مي شود. در اين عارضه خط زانو با ران و مچ پا در يك امتداد نيست….

در وضعيت طيبعي اگر شخص زانوها را به هم نزديك كند مي تواند قوزك هاي داخلي پا را هم بهم نزديك كند. بنابراين زانوي ضربدري زماني است كه زانوهاي كودك به هم نزديك شده در حالي كه قوزك هاي پاي او از هم دور شده اند. بر اين اساس مي توان زانوي ضربدري را به سه درجه تقسيم بندي كرد:

كم: فاصله بين قوزك هاي داخلي 6 تا 8 سانتي متر است.
متوسط: فاصله بين قوزك هاي داخلي 8 تا 10 سانتي متر است .
شديد: فاصله بين قوزك هاي داخلي بيش از 10 سانتي متر است.

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

علائم و نشانه ها:

هنگامي كه كودك راست مي ايستد ضربدري بودن زانوهايش را مي توان به آساني تشخيص داد. اگر زانوها باهم تماس داشته باشند و قوزك ها از هم دور شده باشند

زانوي ضربدري وجود دارد علاوه بر اين هريك از نشانه هاي زير مي تواند از علائم زانوي ضربدري باشد:

وجود درد در قسمت قدامي و داخلي زانو
تمايل كشكك ها به خارج و احتمال دررفتگي آنها
بيش از حد بودن زاويه زانو( زاوية والگوس زانو )
وجود نوعي الگوي راه رفتن دوراني هنگام گام برداشتن

تمرينات اصلاحي زانو ضربدری:

به هنگام تشخيص و معاينه اگر علت عارضه زانوي ضربدري مربوط به شلي ليگامنت ها يا كوتاهي عضلات باشد؛ مي توان با ارائه حركات كششي و تقويتي اصلاحي مناسب، به جلوگيري از پيشرفت و رفع ناهنجاري كمك كرد.


حركات كششي:

 1. بنشينيد و پاها را به طرف جلو دراز كنيد سپس با دو دست انگشتان پاها را گرفته و به طرف داخل بچرخانيد.
 2. بايستيد، يكي از پا ها را از ناحية زانو خم كنيد مچ پا را گرفته و به طرف بالا بچرخانيد.
 3. برروي لبة خارجي پا قرار گرفته و سعي كنيد( بدون جابجايي پا و خم شدن زانو) فاصله زانوها را از يكديگر زياد كنيد.
  نکات: تمرينات فوق با هر دو پا انجام گيرد.
  هر تمرين كششي 30- 20 شماره در هر تكرار انجام شود.
  هر جلسة تمرين بين حداقل 10 – 5 بار تكرار شود.
  توصيه مي شود 6- 3 جلسه در روز انجام گيرد.
  حركات تقويتي:
 4. يك پا را كمي به جلو گذاشته و در حاليكه كنار خارجي پا را به زمين گير داده ايد به سمت خارج بكشيد.
 5. در كنار ديوار بايستيد و با قسمت بيرون پا بر ديوار فشار آوريد.
 6. در كنار جسمي سنگين قرار بگيريد و سعي كنيد با قسمت خارجي پا آن را حركت دهيد.
 7. با قسمت خارجي هر دو پا بطور مستقيم چند متر راه برويد.

  نکات:
  تمرينات فوق با هر دو پا انجام گيرد.
  هر تمرين قدرتي 10 شماره طول بكشد.
  هر جلسة تمرين بين حداقل 10 – 5 بار تكرار شود.
  توصيه مي شود 6 – 3 جلسه در روز انجام گيرد.
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

عوارض و پیامدهای زانوی ضربدری پا

از جمله عوارضي كه بدنبال اين تغيير شكل ها بوجود مي‌آيد مي‌توان به مواردي از اين قبيل اشاره كرد: بوجود آمدن يك بدشكلي زشت در اندام تحتاني، كوفتگي و سفتي مفصل زانو، به خطر افتادن كاركردهاي عصبي- عروقي، دردهاي قدامي زانو، بي ثباتي در مفصل كشكي- راني، تغيير پيدا كردن محور مكانيكي پا به خارج، وجود فشارهاي پاتولوژيكي بر قسمت خارجي ران و درشت ني، جابجا شدن مكانيزم اكستنسورهاي زانو (عضلات چهار سر) به خارج، توقف رشد و يا اينكه رشد به سمت يك دوره انحطاطي هدايت مي شود؛ كه نتنها رشد فيزيكي متوقف مي‌شود بلكه همچنين Hueter-volkman بر روي اپي فيزها اثر گذاشته و از رشد طبيعي آنها جلوگيري مي‌كند.

بنابراين رشد در كنديل خارجي ران به كلي متوقف شده و در نتيجه شيار ران كم عمق شده و كشكك زانو ميل به كج شدن و در رفتگي خارجي پيدا مي كند. در افراد مبتلا به عارضه زانوي ضربدري نوعي الگوي راه رفتن دوراني در آنها توسعه پيدا مي كند. در اين حالت فرد پاها را به خارج تاب مي دهد تا بين اندام در حال حركت و عضو ديگر برخوردي صورت نگيرد؛ علاوه بر اينكه در حين راه رفتن فشارهاي زيادي بر درشت ني وارد مي شود ممكن است سلامتي ليگامنت داخلي به خطر بيافتد و در نتيجه درد كانوني و شلي مفصل پيشرفت كند. اين بيماران بطور مؤثر قادر به دويدن، دوچرخه سواري يا شركت در فعاليت هاي ورزشي با داشتن استعدادهاي بالقوه نيستند؛ در اجتماع به انزوا كشيده مي شوند و ممكن است مورد تمسخر ديران قرار گيرند.

علائم و نشانه ها زانو ضربدری:

هنگامي كه فرد راست مي ايستد ضربدري بودن زانوهايش را مي توان به آساني تشخيص داد. اگر زانوها باهم تماس داشته باشند و قوزك ها از هم دور شده باشند زانوي ضربدري وجود دارد علاوه بر اين هريك از نشانه هاي زير مي تواند از علائم زانوي ضربدري باشد:

وجود درد در قسمت قدامي و داخلي زانو
تمايل كشكك ها به خارج و احتمال دررفتگي آنها
بيش از حد بودن زاويه زانو( زاوية والگوس زانو )
وجود نوعي الگوي راه رفتن دوراني هنگام گام برداشتن
حرکات کششی زانو

 1. بنشينيد و پاها را به طرف جلو دراز كنيد سپس با دو دست انگشتان پاها را گرفته و به طرف داخل بچرخانيد.
 2. بايستي، يكي از پا ها را از ناحية زانو خم كنيد مچ پا را گرفته و به طرف بالا بچرخانيد.
 3. برروي لبة خارجي پا قرار گرفته و سعي كنيد (بدون جابجايي پا و خم شدن زانو) فاصله زانوها را از يكديگر زياد كنيد.


  نکات:
  تمرينات فوق با هر دو پا انجام گيرد.
  هر تمرين كششي 30- 20 شماره در هر تكرار انجام شود.
  هر جلسة تمرين بين حداقل 10 – 5 بار تكرار شود.
  توصيه مي شود 6- 3 جلسه در روز انجام گيرد.
  حرکات تقویتی زانو ضربدری
 4. يك پا را كمي به جلو گذاشته و در حاليكه كنار خارجي پا را به زمين گير داده ايد به سمت خارج بكشيد.
 5. در كنار ديوار بايستيد و با قسمت بيرون پا بر ديوار فشار آوريد.
 6. در كنار جسمي سنگين قرار بگيريد و سعي كنيد با قسمت خارجي پا آن را حركت دهيد.
 7. با قسمت خارجي هر دو پا بطور مستقيم چند متر راه برويد.


  نکات:
  تمرينات فوق با هر دو پا انجام گيرد.
  هر تمرين قدرتي 10 شماره طول بكشد.
  هر جلسة تمرين بين حداقل 10 – 5 بار تكرار شود.
  توصيه مي شود 6 – 3 جلسه در روز انجام گيرد.

چگونه حرکات اصلاحی زانو ضربدری را شروع و دنبال کنیم؟

1- با حرکات اصلاحی زانو سبک شروع کنید. قوی کردن عضلات یک پروسه زمان بر است. همانطور که شما به تدریج قوی‌تر می‌شوید، می‌توانید تعداد تکرار‌های تمرین خود را افزایش دهید یا به تدریج به تمرین خود کار با وزنه را اضافه کنید.
2- درد را نادیده نگیرید. در نظر داشته باشید که در حین انجام تمرینات شما نباید درد شدیدی داشته باشید. البته ممکن است کمی ‌احساس ناراحتی کنید چرا که در حال به چالش کشیدن عضلات خود هستید، اما قرار بر این نیست که موجب دردناک شدن آن‌ها شوید. در صورتی که هر یک از تمرینات موجب بروز درد شد، انجام آن را متوقف کنید.
3- از انجام دادن بیش از حد تمرینات اجتناب کنید. شما نباید بعد از اتمام جلسه‌ی تمرینی خود، احساس درد شدید داشته باشید. البته این مسئله عادی است که شما بعد از تمرین در عضلات کمی ‌احساس گرفتگی و درد خفیف داشته باشید، اما در صورتی که درد شما به حدی شدید است که حتی حرکت کردن را برای شما مشکل کرده است، این موضوع بدین معناست که شما در انجام تمرینات زیاده‌روی کرده‌اید. بهترین درمان برای درد عضلات شما در این حالت، استراحت کردن است.

حرکات اصلاحی برای زانو پای پرانتزی

1- روی زمین بنشینید. پاهای خود را تا حد امکان باز کنید. سپس سعی کنید انگشتان دست خود را به انگشتان پا نزدیک کنید در حالی که زانو به زمین چسبیده است و کاملا باز می باشد. اگر انجام این عمل برای شما امکان پذیر نیست و نمی توانید انگشتان پای خود را لمس کنید بهتر است ساق پا مچ پای خود را گرفته و سعی کنید در طی جلسات آینده انگشتان دست خود را بیشتر به انگشتان پا نزدیک کنید.

2- روی یک نیمکت بنشینید و مطابق تصویر روبرو سعی کنید دو پا را با کمک دست از هم دور کنید.

3- مطابق شکل پای خود را بر روی یک سکو (میز یا هر چیزی که ارتفاع آن مناسب باشد) قرار دهید و سعی کنی که پای تکیه گاه (که روی زمین قرار دارد) را کاملا صاف کنید. اگر در ناحیه داخل ران احساس کشش نمی کنید باید پای خود را بر روی سکویی با ارتفاع بیشتر قرار دهید.

4- نشستن قورباغه ای. این تمرین را برای مدت ۱۰ الی ۳۰ ثانیه انجام دهید

5- در این تمرین ابتدا باید زانو ها را با انقباض عضلانی به هم نزدیک کنید و اگر امکان دارد به هم بچسبانید. سپس سعی کنید که در همین وضعیت خم شده و انگشتان پا را لمس کنید.

حرکات اصلاحی زانو برای افزایش قدرت عضلانی

1- پا را با کمی فاصله کنار دیوار دهید. پای خود را کمی از زمین بلند کنید و با لبه خارجی پا به دیوار فشار بیاورید. تعادل خود را حفظ کنید و به جلو و عقب یا طرفین خم نشوید.
2- با کنار خارجی پا یک توپ مدسین بال را هل می دهید. توجه داشته باشید که به توپ ضربه نزنید. بلکه توپ را هل بدهید به اینصورت که پس از برخورد پا با توپ در ادامه پا باید به حرکت خود ادامه دهد.

3- به شکم دراز بکشید. در این تمرین یک نفر پای شما را از زانو به سمت خارج می چرخاند و سپس با دست دیگر مقاومت ایجاد کرد و نمی گذارد که پای شما به راحتی خم شود. دقت کنید که چرخش از مفصل زانو باشد نه مچ پا.

4- به پهلو دراز بکشید. در حالی که سعی دارید پای خود را بالا بیاورید یک نفر باید برای با مقاومت خود از این کار جلوگیری کند.

5- بر روی لبه داخلی پای خود بلند شوید و در همین حال شروع به راه رفتن کنید.

حرکات اصلاحی زانوی خمیده

زانوی خم- عبارت است از خم بودن زانو که موجب می شود فرد هنگام ایستادن و راه رفتن با زانوی خم راه برود.
روش تشخیص زانو:
1- خم بودن زانوها
2- عدم توانایی فرد درباز نمودن زانوها به صورت فعال
3- محدودیت باز نمودن زانوها به صورت غیر فعال

حرکات اصلاحی زانوی خم

1- فرد می نشیند و عمل بازکردن زانو را انجام می دهد و سعی می کند تا آنجا که ممکن است زانوها را باز کند این حرکت موجب کشش عضلات پشت زانو می شود. این عضلات درپشت ران هم تحت کشش هستند.
2- فرد طاقباز می خوابد (زانوها مختصری خم هستند) و سپس شروع به انجام حرکت درازونشست می کند به طوری که فرد بعد از بلند شدن از حالت خوابیده خود رابه سمت جلو کشیده به طوری که دستها را از روی انگشتان پا رد کند این حرکت موجب کشش عضلات پشت ران می شود.

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

3- فرد رو به شکم روی تخت می خوابد و وزنه ای به مچ پا می بندد (مچ پاها بیرون از تخت هستند) سپس پاها را شل می کند به طوری که وزنه تحت تاثیرنیروی جازبه به سمت پایین کشیده می شود و همراه با خود ساق پا را به پایین میکشد ودرجهت صاف کردن زانو عمل می کند.

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

حرکات اصلاحی زانو تقویتی :

حرکات اصلاحی کششی زانو موجب افزایش طول عضلات کوتاه شده و نهایتا دامنه حرکتی زانو را در جهت باز شدن فراهم می کند. برای اینکه بتوانیم دامنه حرکتی بدست آمده را نگهداری کنیم لازم است که عضله چهار سر را در این دامنه جدید تقویت نماییم:
1- فرد روی زمین نشسته و پاها را دراز می کند. حال عضله چهار سر را منقبض کرده و سعی می کند پشت زانو را به زمین نزدیکتر نماید. (هربار 5 ثانیه عضله را منقبض نگه می دارد.)

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

2- فرد روی زمین می نشیند و پاها را دراز می کند. حال سعی می کند تمرین شماره یک را تکرار نماید. با این تفاوت که مچ پاها راهم را بالا می برد تا علاوه بر ایجاد کشش میزان باز شدن زانو را افزایش می دهد و عضله چهارسر در دامنه بیشتری فعال شود.
3- فرد روی صندلی می نشیند و سعی می کند با انقباض عضله چهارسر عمل باز کردن زانوها را انجام دهد و این کار را دردامنه های آخر باز کردن با تلاش و قدرت بیشتری دنبال کند تا عضله چهارسر در دامنه جدید به دست آمده تقویت شود.
4- فرد تمرین شماره 3 را با اعمال مقاومت (بستن وزنه به مچ پا) انجام می دهد این تمرین موجب تقویت بیشتر عضله چهارسر را فراهم می آورد.
5- فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد و سعی می کند که زانوها را صاف نماید.

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

زانوي عقب رفته و حركات اصلاحي

زانوی عقب رفته یکی از انواع تغيير شکل های زانو است که در آن ، زانو عقب تر از وضعيت طبيعی قرار می گيرد. به عبارت دیگر، زانو با دامنه بيشتر از حد طبيعی باز می شود که این عمل غير طبيعی است.

علل زانوی عقب رفته
ضعف عضلات چهار سر
فلج عضله چهار سر
کوتاهی عضله چهار سر
ضعف عضلات پشت ران
ضعف عضلات پشت ران و چهار سر
فلج عضلات پشت ران عوارض

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن
زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.