زمان برگزاری کلاسهای آموزشی - ماساژ رویایی
پرش به محتوا

زمان برگزاری کلاسهای آموزشی

دوره کاربر ماساژ

جهت اطلاع دانشجویان گرامی کلاسهای کاربر ماساژ از تاریخ 24 لغایت 26 فروردین ماه سال 1401 تشکیل میگردد

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر تا قبل از تکمیل ظرفیت کلاس با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

دوره طب سوزنی

جهت اطلاع دانشجویان گرامی کلاسهای کاربر ماساژ از تاریخ 1 لغایت 3 اردیبهشت ماه سال 1401 تشکیل میگردد

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر تا قبل از تکمیل ظرفیت کلاس با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

دوره ماساژ سنگ داغ

جهت اطلاع دانشجویان گرامی کلاسهای کاربر ماساژ از تاریخ 1 لغایت 2 اردیبهشت ماه سال 1401 تشکیل میگردد

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر تا قبل از تکمیل ظرفیت کلاس با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

دوره رفلکسولوژی

جهت اطلاع دانشجویان گرامی کلاسهای کاربر ماساژ از تاریخ 13 لغایت 14 خرداد ماه سال 1401 تشکیل میگردد

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر تا قبل از تکمیل ظرفیت کلاس با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.