سپتامبر 2021 - ماساژ رویایی
پرش به محتوا

سپتامبر 2021

آب

چون در عمل  گوارش و هضم غذا آب لازم است و در ادامه روند هضم غذا به منظور حرکت مواد غذایی در عروق تا رسیدن آنها به اندام ها نیاز به آب داریم.اما آب خالص سرد و تر است و به واسطه  ی نزدیکی به… ادامه »آب