بایگانی‌ها تغییر شکل زانو - ماساژ رویایی
پرش به محتوا

تغییر شکل زانو

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن

عوارض تغییر شکل زانو

عوارض ناشی از تغيير شکل زانوی عقب رفته ١- آرتروز زودرس زانوبه علت وارد شدن فشارهای غير طبيعی ، فرد دچارآرتروز زودرس زانو می شود . ٢-درد زانودرد زانو به علل مختلف، از جمله کشش بافت های نرم، وارد آمدن فشارغيرطبيعی بر سطوح مفصلی و… ادامه »عوارض تغییر شکل زانو